In o.a. Oss, Geffen,Heesch, Vinkel, Haren, Uden, Maren Kessel, Lith, Den Bosch, Schaijk en daarvan de directe omgeving komen wij de spullen ophalen en weer thuis brengen.
UW BOEKHOUDER UW BOEKHOUDER fin. administratie, btw aangiftes, jaarrekeningen, aangifte inkomstenbelasting, facturatie, omzetoverzichten, crediteuren en debiteuren administratie, aangifte erfbelasting
kostenbewaking, debiteurenbewaking, fiscale adviezen, actuele financiele overzichten, inzicht in te betalen belastingen Hoe actueel is uw administratie?

In een jaar kan veel gebeuren, zeker nu er constant zoveel fiscale regels veranderen.
HvH speelt hierop in door continue uw cijfers up-to-date te houden en u op tijd op de hoogte te brengen van de belangrijkste fiscale veranderingen.

Met onze jarenlange ervaring, grote persoonlijke betrokkenheid, meedenken en fiscale kennis willen wij graag ook uw betrouwbare boekhouder worden.
CONTACT CONTACT Administratiekantoor HvH, Cornelis Jolstaat 27, 5342 TT OSS,
tel 06 30143767, vhvh.joop@gmail.com.
 
 

Nieuwe factuureisen per 01-01-2013

Met ingang van 1 januari 2013 wijzigen de factuureisen. De wijzigingen zijn bedoeld om deze verder in overstemming met de Europese regelgeving te brengen.

Wat moet er op een factuur staan?

 • De datum waarop u de factuur uitreikt;
 • Opeenvolgend factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren);
 • Btw-identificatienummer van de leverancier of dienstverrichter;
 • Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of indien een intracommunautaire levering wordt verricht;
 • NAW-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer;
 • De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan;
 • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 • De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetaling kortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • Het toegepaste btw-tarief;
 • Het te betalen btw-bedrag;
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’;
 • Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding ‘btw verlegd’ opgenomen worden;
 • Betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen;
 • Indien van toepassing de vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’;
 • Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’;
 • Indien van toepassing de NAW-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.

 

De regels voor het vermelden van een bijzondere b.t.w. regeling op de factuur in geval dit van toepassing is (b.v. intracommunautaire levering, verwijzing naar de vrijstelling, btw verlegd) zijn aangepast en strenger geworden. Bij het niet voldoen aan deze factureer eisen kan de belastingdienst een boete in rekening brengen van maximaal € 4.920.